LIÊN HỆ :

Tên công ty: CÔNG TY TNHH PTK 879 VIỆT NAM

Sản phẩm được phân phối độc quyền bởi Công Ty Cổ Phần PTK

Email: congtyptkvn@gmail.com

Website: http://ptk879vn.com

Facebook: MẮM TÉP CHƯNG THỊT PTK

Youtube: MẮM TÉP CHƯNG THỊT PTK

Địa chỉ: CL4_CL 28 Khu Bãi Lán – Lũng Giang – Thị Trấn Lim – Tiên Du – Bắc Ninh

Hotline: 0911.311.879 – 0222.3.878.879 – 0916.311.879.

Follow us

MAMTEPCHUNGTHITPTK