Mừng Quốc Khánh 2/9

Chia sẻ

Mừng Quốc Khánh 2/9
“Lịch sử bao đời rạng chiến công
Khắc ghi truyền thống của cha ông
Đồng tâm chiến đấu gì dân tộc
Đoàn kết hy sinh giữ núi sông
Tiến bước đánh tan quân xâm lược
Vùng lên bẻ gãy hết cùm gông
Cờ hồng máu nhuộm hồn non nước
Phấp phới tung bay náo nức lòng”
Mừng tết Độc Lập, PTK chúc mọi người hoàn thành tốt công việc và nhiệm vụ được giao, mọi người tin yêu và thành công trong sự nghiệp

Tin tức khác