Bắc Ninh hỗ trợ thúc đẩy ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp

Chia sẻ

Hội thảo khoa học: “Nâng cao hiệu quả và chất lượng chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”
Cùng với việc phối hợp tổ chức đào tạo, tập huấn cho các hội viên nông dân, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Ninh đã giới thiệu, ký kết chương trình phối hợp và triển khai thực hiện với nhiều doanh nghiệp thu mua nông sản.
https://bacninh.gov.vn/news/-/details/7434684/bac-ninh-ho-tro-thuc-ay-ung-dung-chuyen-oi-so-trong-linh-vuc-nong-nghiep-42320658

 

Tin tức khác